Poniedziałek – Piątek / 08:00 – 16:00

508 127 532

Cennik

Na wynagrodzenie za prowadzenie sprawy w każdym wypadku składa się:

  1. kwota ustalona w umowie z Klientem, zgodnie z niniejszym Cennikiem,
  2. koszty zastępstwa procesowego zasądzone od strony przeciwnej w sprawie.

Kancelaria Prawna Radcy Prawnego Paweł Łazarewicz proponuje Państwu następujące sposoby rozliczenia wynagrodzenia:

  1. za poradę prawną– jednorazowe wynagrodzenie za udzieloną poradę prawną wynosi 150,00 zł + VAT
  2. za czynność lub sprawę – wynagrodzenie za dokonanie określonej czynności (np. sporządzenie pozwu, opinii prawnej, projektu umowy) lub prowadzoną sprawę (postępowanie sądowe) w wysokości uzgodnionej indywidualnie z Klientem.
  3. godzinowe – wynagrodzenie stanowi iloczyn czasu pracy poświęconego na czynność lub sprawę i ustalonej indywidualnie z Klientem stawki godzinowej. Powyższy sposób rozliczenia kierowany jest dla podmiotów gospodarczych lub osób prywatnych, które sporadycznie korzystają z usług Kancelarii. Przy ustaleniu wysokości stawki godzinowej bierze się pod uwagę stopień skomplikowania i rodzaj sprawy.
  4. ryczałtowe – jest to stałe miesięczne wynagrodzenie za ustaloną w umowie z Klientem ilość godzin przeznaczonych przez Kancelarię na obsługę prawną podmiotu. Przeznaczone jest dla przedsiębiorców w zakresie kompleksowej obsługi prawnej. To najlepsza dla podmiotów gospodarczych forma współpracy, dająca możliwość korzystania ze wszystkich usług Kancelarii w najniższych cenach.

Stawki ogólne

UsługaCena
Porady prawne online – klient indywidualny100 zł za godzinę + VAT
Porady prawne online – dla przedsiębiorcy150 zł za godzinę + VAT
Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej ze wszystkich dziedzin prawa przez radców prawnych250 zł za godzinę + VAT
(cena w zależności od ilości zakontraktowanej liczby godzin miesięcznie).
Porada (w kancelarii lub u klienta)250 zł – 300 zł + VAT
Opinia pisemna300 zł + VAT

Sprawy Cywilne

UsługaCena
Pozew o zapłatęWg. tabela u.k.s.c.
Wezwanie o zapłatę100 zł + VAT
O ustalenieOd 1000 zł + VAT
O zasiedzenieOd kwoty stanowiącej równowartość 5% + VAT majątku przypadłego na podstawie orzeczenia Sądu dla Klienta, jednak nie mniej niż 1000 zł + VAT (kwota obejmuje reprezentację przed Sądem we wszystkich posiedzeniach w sprawie).
O zaniechanie naruszeń/immisjeOd 1000 zł + VAT
O ochronę dóbr osobistychOd 1500 zł + VAT
Opróżnienie lokaluOd 1000 zł + VAT
O ubezwłasnowolnienieOd 1000 zł + VAT

Sprawy Rodzinne

UsługaCena
Pozew o rozwód (z winą)Od 1100 zł + VAT
Rozprawa szt. 1200 zł + VAT
Pozew o rozwód (bez winy)1100 zł VAT
O ustalenie/uregulowanie kontaktów z dzieckiemOd 800 zł + VAT
O podział majątkuOd kwoty stanowiącej równowartość 3% + VAT majątku przypadłego na podstawie orzeczenia Sądu dla Klienta, jednak nie mniej niż 3000 zł + VAT
O alimentyOd 1000 zł + VAT
O pozbawienie/ograniczenie praw rodzicielskich, ustalenie ojcostwaOd 1000 zł + VAT

Sprawy gospodarcze

UsługaCena
O zapłatęOd kwoty stanowiącej równowartość 15% + VAT świadczenia orzeczonego dla Klienta lub 15% + VAT kwoty ugranej w przypadku, gdy Klient jest pozwanym, nie mniej niż 1000 + VAT
Rozwiązanie spółkiOd 1000 zł + VAT.
Ustalenie czynu nieuczciwej konkurencjiOd 1500 zł + VAT.
Przygotowanie umowy spółki i zgłoszenie do KRSOd 1000 zł + VAT.
Z zakresu postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowegoOd 1000 zł + VAT.

Sprawy z zakresu prawa pracy

UsługaCena
O zapłatę odszkodowania za niezgodne z prawem zwolnienieWynagrodzenie stanowi równowartość od 15% + VAT świadczenia orzeczonego dla Klienta lub od 15% + VAT kwoty ugranej w przypadku, gdy Klient jest pozwanym, nie mniej niż 1000 + VAT.
O zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowychWynagrodzenie stanowi równowartość od 15% + VAT świadczenia orzeczonego dla Klienta lub od 15% + VAT kwoty ugranej w przypadku, gdy Klient jest pozwanym, nie mniej niż 1000 + VAT.
O uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy o pracęOd 600 zł + VAT.
O uchylenie kary porządkowejOd 1000 zł + VAT.
O ustalenie innych naruszeń, np. mobbingOd 1000 zł + VAT.

Sprawy administracyjne

UsługaCena
Reprezentacja przed Organami administracjiOd 250 + VAT lub stawka godzinowa.
Reprezentowanie przed Sądami administracyjnymiOd 750 + VAT

Sprawy spadkowe

UsługaCena
Stwierdzenie nabycia spadku250 zł + VAT
Zabezpieczenie spadku250 zł + VAT
Oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku250 zł + VAT
Wniosek o dział spadku900 zł + VAT
Wniosek o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasnościOd 1400 zł + VAT
Pozew o zachowek5% wps + min. 1000 zł

Sprawy wieczystoksięgowe

UsługaCena
Opłata podstawowa100 zł + VAT
Analiza umowy deweloperskiej400 zł + VAT

Sprawy upadłościowe

UsługaCena
Wniosek o ogłoszenie upadłości przez upadłego9000 zł + VAT
Wniosek o ogłoszenie upadłości przez WIERZYCIELA9000 zł + VAT